Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Opravné, komisionální a maturitní zkoušky :

27. 08. - 31.08. 2019       
opravné zkoušky + komisionální zkoušky – dle rozpisu

Termíny dalších komisionálních zkoušek budou stanoveny průběžně na poradách dle  potřeby.

Podzimní termíny maturitní zkoušky

02.09. - 05.09.2019         
didaktické testy společné části MZ
11.09. 2019
ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Příjímací zkoušky

12.04. - 17.04.2020         
konkrétní termíny budou známy do 30.září 2019
05.06.2020 (pá)
jazykové testy budoucích 1. ročníků ve 13:00 hod.

Maturitní zkoušky

do 30.09. 2019                                                                    
nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
do 02.12. 2019 podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období
do 20.12. 2019 předání výpisu z přihlášky žákům
do 15.01. 2020 zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek SČ MZ pro Jaro 2020
do 31.03. 2020 podání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části MZ Jaro 2020
do 03.04. 2020 předání seznamu min. 20 vybraných literárních děl řediteli
duben 2020 konání písemných prací z českého jazyka a literatury
02.05. - 10.05.2020      
konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ (mimo písemných prací povinných zkoušek), a zkoušky Matematika + (Jaro 2020)
18.05. - 22.05. 2020 ústní zkoušky společné a profilové části MZ (Jaro 2020)
28.05. 2020 slavnostní vyřazení maturantů (sv. Havel) v 18:00

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz