Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Orgány spolku jsou

 • Shromáždění delegátů
 • Výbor
 • a Kontrolní komise

Funkční období členů orgánů Spolku je nejdéle pětileté, s možností jejich opětovného zvolení.

Členové Výboru

 • Předseda: Viktor Kazda
 • Místopředseda: Věra Klosová
 • Členové:
  - Monika Ráčková
  - Martina Špádová (hospodář)

Současný výbor byl zvolen na shromáždění delegátů dne 19.4.2016

Členy výboru můžete kontaktovat e-mailem na adrese spolekg8mb@gmail.com

Členové kontrolní komise

 • Předseda: Dana Kozderková
 • Členové:
  - Jitka Pazúrová
  - Gabriela Linhartová

Revizní komise byla zvolena dne 14.11.2016


Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz