Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Předmětové olympiády a další soutěže

Matematická olympiáda
(http://www.math.muni.cz/~rvmo/)
Fyzikální olympiáda
(http://fo.cuni.cz)
Biologická olympiáda
(http://www.biologickaolympiada.cz)
Olympiáda z programování
(http://mo.mff.cuni.cz/p/index.html)
Olympiáda z českého jazyka
(http://www.humanitnisouteze.cz/cestina/cestina.htm)
Dějepisná olympiáda
(http://www.humanitnisouteze.cz/dejepis/dejepis.htm)
Zeměpisná olympiáda
(http://geography.ujep.cz/ka_geo_s_cz_n/olymp_s/olympiad_06.html)
Klokan
(http://www.matematickyklokan.net)
Mezinárodní soutěže
(http://olympiads.win.tue.nl)

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz