Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Opravné, komisionální a maturitní zkoušky :

29. 08. - 31.08. 2018       
opravné zkoušky + komisionální zkoušky – dle rozpisu

Termíny dalších komisionálních zkoušek budou stanoveny průběžně na poradách dle  potřeby.

Příjímací zkoušky

12.04. - 17.04.2019        
konkrétní termíny budou známy do 28.září 2018
07.06.2019 (pá)
jazykové testy budoucích 1. ročníků ve 13:00 hod.

Maturitní zkoušky

do 30.09. 2018                                    
nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
do 03.12. 2018 podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období
do 20.12. 2018 předání výpisu z přihlášky žákům
do 15.01. 2019 zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek SČ MZ pro Jaro 2018
do 31.03. 2019 podání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části MZ Jaro 2019
do 03.04. 2019 předání seznamu min. 20 vybraných literárních děl řediteli
duben 2019 konání písemných prací z českého jazyka a literatury
02.05. - 15.05.2019     
konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ (mimo písemných prací povinných zkoušek), a zkoušky Matematika + (Jaro 2019)
20.05. - 24.05. 2019 ústní zkoušky společné a profilové části MZ (Jaro 2019)
30.05. 2019 slavnostní vyřazení maturantů (sv. Havel) v 18:00

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz