Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu

Pedagogicko – psychologická poradna

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství.

Václavkova 1040, Mladá Boleslav

telefon: 326 731 066

Kontaktní centrum, o.s. Semiramis

Kontaktní centrum (dále K-centrum) je nízkoprahové zařízení pro osoby, které užívají drogy (starší 15 let) a osoby jim blízké.
Ptácká 162, Mladá Boleslav

telefon: 326 303 467, 326 303 468, 326 396 754

http://www.os-semiramis.cz

 

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

Nabízí pomoc ve formě telefonického kontaktu, osobní návštěvy, krizové intervence, poradenství a psychoterapii

Václavkova 950, Mladá Boleslav

telefon: 326 741 481, mobil: 602 372 101

fax: 326 741 481

mailto: linka.duvery-mb@quick.cz

 

Nonstop Linka důvěry: 241 484 149

Místní protidrogový koordinátor

Jarmila Sáchomská

Magistrát města MB, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav

telefon: 326 716 123

Kosmonosy, Psychiatrická léčebna

Lípy 15, Kosmonosy, 293 06

telefon: 326 715 798

AT ambulance, PL Kosmonosy

léčba alkoholismu a jiných toxikomanií

Žižkova 1075, Ml. Boleslav

telefon: 326 327 601

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Masná 55, Mladá Boleslav

telefon: 326 322 915

Poradenství, alkohol, drogy – Mixová Radana

Sadová 410, Kosmonosy

telefon: 326 725 916

Poradna pro regeneraci sil – Čečetková Jarmila

Pražská brána 141, Mladá Boleslav

telefon: 326 725 517

Mgr. Hrabovská Gabriela, klinický psycholog a psychoterapeut

Jiráskova 1320, Mladá Boleslav

telefon: 326 735 540

mailto: ghrabovska@post.cz

PhDr. Kavanová Radmila – psychologické poradenství a psychoterapie

Komenského nám. 90, Ml. Boleslav

telefon: 326 322 348, mobil: 604 950 040

Mgr. Pavel Ptáček – klinický psycholog

Jiráskova 1320, Mladá Boleslav

telefon: 326 324 025

Intervenční centrum

poradna pro cizince, oběti domácího násilí

Erbenova 790, Mladá Boleslav

telefon: 774 607 840

Linka bezpečí dětí a mládeže

telefon: 800 155 555

Speciálně pedagogické centrum

Na Celně 2, Mladá Boleslav

telefon: 326 726 053

Středisko výchovné péče Čáp

pro děti a mládež od 6 do 19 let s poruchou chování,  hlavní obtíže, které středisko řeší: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. 

Na Výšinách 451/9, Liberec

telefon: 48 275 08 07, 48 275 72 75

www.svp-lbc.cz, mailto: svp_lbc@centrum.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - sociální prevence

Magistrát města MB,

Staroměstské nám. 69,70, Mladá Boleslav
Telefon: 326 716 186, 326 716 188

pí Čerepušťáková, Jarošová

Email: cerepustakova@mb-net.cz nebo jjarosova@mb-net.cz

 

Policie ČR – preventivně informační skupina

Boleslavská 1164, Mladá Boleslav

telefon: 974 877 207mobilní telefon: 724 124 283

Středisko pro mládež a rodinnou terapii

placené služby, detox, klienti od 6 let Apolinářská 4A, Praha 2

telefon: 604 756 225 pí Jana Indrová

Prev – centrum

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 233 355 459
Fax: 233 355 459
GSM: 777 161 138
e-mail:poradna@prevcentrum.czwww. prevcentrum.cz

Středisko výchovně-léčebné péče Klíčov

pro děti s výchovnými a výukovými problémy (záškoláctví, špatný prospěch, útěky z domova, agresivní a hrubé chování, krádeže), pro děti, které si nerozumí s vrstevníky, nabízí rodinnou terapii, poradenství, konzultace pro pedagogy

Čakovická 51, Praha 9  Prosek

telefon: 283 880 057, 286 887 075

www.klicov.cz

Národní linka prevence AIDS

telefon: 800 144 444

Linka vzkaz domů

telefon: 800 111 113

Krizové centrum pro studenty

telefon: 283 880 816

Dětské krizové centrum

pro děti týrané, zneužívané a zanedbáváné

V Zápolí 1250/21, Praha 4  Michle

telefon: 241 480 511, 777 664 672

Poradenská linka IPPP ČR

poradenství v otázkách spojených se záškoláctvím, šikanou, výchovně vzdělávacími problémy apod. IPPP ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení v oblasti preventivní, pedagogicko psychologické, speciálně pedagogické, a v oblasti další vzdělávací cesty. Poradenské služby, jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče.

telefon: 283 881 250, 283 882 296

 


Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz